Nl

Home pijltje tussen breadcrumb items tango pijltje tussen breadcrumb items video en notatie

video en notatie

grijze facebook button
grijze +1 button

enkele basisbewegingen uit de tango

We noteerden enkele eenvoudige bewegingen uit de Argentijnse tango in labanotation. Hiermee willen we het nut van deze dansnotatie voor de tango illustreren. In de notaties wordt gebruik gemaakt van een ritmische analyse, die afwijkt van de courante praktijk binnen labanotation. Deze analyse sproot voort uit onze sterke interesse voor ritme. We noteerden de eenvoudige bewegingen in een periode waarin we ook deze alternatieve ritmische analyse uitwerkten. In de tangonotaties wilden we vooral zien of de notatie met de nieuwe aanduidingen voldoende leesbaar bleef.

Het is echter geenszins zo, dat de notaties de noodzaak van een exactere ritmische analyse reveleren. De bewegingen zijn ritmisch immers helemaal niet complex. Voor de beschrijving van de nieuwe ritmische analyse verwijzen we naar de tekst “Analyse en notatie van stappen in Labanotation”. Hierin wordt onder meer het voordeel van de nieuwe notatiewijze uiteengezet.

In de onderstaande tabel vind je, naast de naam van de beweging, telkens een link naar de notatie en naar het beeldmateriaal. De notaties zijn van de hand van P.W. Pulto. Op de videobeelden danst hij met Katri Silvonen.