Nl

Home pijltje tussen breadcrumb items labanotation

over labanotation: timing

grijze facebook button
grijze +1 button

De balk die van onder naar boven loopt, geeft het verloop van de tijd aan. De lengte van een symbool staat voor de duur van de beweging. Is een symbool dubbel zo lang dan een ander, dan duurt de beweging die het beschrijft ook dubbel zo lang. De tijden van de muziek kunnen met korte streepjes op de balk afgepast worden. Een streep over de gehele breedte van de balk geeft de indeling in maten weer. Aan het begin van de balk wordt onder de dubbele maatstreep ruimte vrij gehouden om de beginpositie aan te geven. Figuur 9 (a) geeft een lege vierkwartsmaat weer.

Over labanotation: het ritme in een vierkwartsmaat.
Figuur 9: (a) Een lege vierkwartsmaat met ruimte voor de startpositie, (b) Het ritme van de beweging in de maat geplaatst.

In figuur 9 (b) stapt de danser voorwaarts. Zijn eerste stap op middenniveau is traag en duurt twee volledige tijden. Op tijd drie doet hij twee snelle passen op de tippen, en op de vierde tijd eindigt hij op zijn gebogen linker been, terwijl tijdens de tweede helft van de tijd het rechter been naar achter laag wijst.