Nl

Home pijltje tussen breadcrumb items labanotation

over labanotation: de context

grijze facebook button
grijze +1 button

In 1928 publiceerde Rudolf von Laban “Schrifttanz”. Hierin gaf hij de aanzet voor een systeem van bewegingsnotatie. Door het werk van onder meer Sigurd Leeder, Albrecht Knust en Ann Hutchinson groeide het rudimentaire schrift uit tot een krachtig en flexibel notatiesysteem: Labanotation of Kinetografie Laban.

Binnen het Laban systeem kan men kiezen voor drie manieren van beschrijven: Motief Beschrijving, “Effort-Shape Description” en de Gestructureerde Beschrijving. In Motief Beschrijving wordt enkel het motief of het belangrijkste kenmerk van de beweging aangegeven. “Effort-Shape Description” beschrijft de energetische inhoud van de beweging en de verhouding daarvan tot de functionele en expressieve waarde van die beweging. Het wordt toegepast in Laban Movement Analysis (LMA). Wanneer men van Labanotation spreekt, wordt meestal, zoals hier, de Gestructureerde Beschrijving bedoeld. Deze geeft een volledige weergave van de beweging in éénduidige en meetbare termen.