Nl

Home pijltje tussen breadcrumb items labanotation

over labanotation: de balk

grijze facebook button
grijze +1 button

Zoals in de muziek gebruik gemaakt wordt van een notenbalk, zo maakt ook labanotation gebruik van een balk waarop de bewegingen worden genoteerd (figuur 1). De notatie wordt van onder naar boven gelezen.

Over labanotation: de balk.
Figuur 1: De labanotation balk.

De balk wordt onderverdeeld in verschillende kolommen. Elke kolom huisvest de symbolen die de bewegingen van een bepaald lichaamsdeel beschrijven. Links van de middellijn staan de indicaties voor het linkse deel van het lichaam, rechts die voor het rechtse deel. Voor de romp en het hoofd is een links-rechts indeling uiteraard niet zinvol. De delen van de romp worden deels links, deels rechts van de middellijn genoteerd.

Figuur 2 geeft de indeling in kolommen weer van een standaardbalk. In de kolommen die aan de middellijn grenzen, worden de bewegingen van de gewicht dragende steunpunten geplaatst. We lezen er de verplaatsing van het zwaartepunt van het lichaam aan af: als de steunpunten zich voorwaarts verplaatsen, dan zal het lichaam zich ook in die richting verplaatsen. Meestal zijn de steunpunten de voeten. Maar de beweger kan ook op andere lichaamsdelen steunen, zoals knieën, handen of delen van de romp. In die gevallen wordt met een speciaal teken aangegeven dat de beweger niet op de voeten maar op een ander lichaamsdeel steunt.

Over labanotation: de kolomindeling van de standaardbalk.
Figuur 2: De kolomindeling van de standaardbalk.

Als men meer details wil aangeven, worden extra kolommen aan de balk toegevoegd. Zo kan men bijvoorbeeld de bewegingen van de boven- en onderarm apart noteren, of de bewegingen van de handen toevoegen.